งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2558


                                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และโค้วต้า