งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2558


                                                    1. สถิติการสมัครแต่ละสาขาวิชา

2. ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และโค้วต้า