งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2560

  1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปกติ ประเภทโควตา