งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2561


วันที่ กำหนดการ
28 ธันวาคม 2560 ถึง
20 เมษายน 2561
21 เมษายน 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครและสถานที่สอบ รอบที่ 2 

25 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์
  เวลา 09.00-10.30 น. สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
  เวลา 10.30-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
    -สาขาวิชาดนตรีศึกษาสอบปฏิบัติ ณ อาคารดนตรีและนาฎศิลป์
    -สาขาวิชาพลศึกษาสอบปฏิบัติ ณ สนามกีฬากลาง
คณะอื่นๆ
  เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ

 
รับรหัสผ่าน และยืนยันสิทธิ์ Clearing House    
   ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House    
  พิมพ์ใบรายงานตัว   
  ตรวจสอบรายชื่อการกรอกประวัติ   
  รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ