งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)

คลิ๊กที่นี่เพื่อรายงานตัว

ประกาศ
       

ด่วน ให้นักเรียนที่จะรายงานตัวพิมพ์ใบชำระเงินค่ากิจกรรมใหม่เนื่องจากตัวเดิมไม่มีบาร์โค้ด (ต้องขออภัยในความผิดพลาด)


    1) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่สอบไม่ติด สามารถแจ้งความจำนงสมัครเรียนในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดรับ ผ่านระบบรายงานตัว
        รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กดูได้จากที่นี่

    2) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่สอบติดหลังจากกรอกข้อมูลรายงานตัว ให้พิมพ์และตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล
       ต้องอ่านออกทุกตัวอักษรหากมีข้อผิดพลาดสามารถปรึกษา คุณเทวา ขันติวงศ์ (โทร 087-9596071) และคุณจิระศักดิ์ สระสิงห์
       (โทร 088-0485653)

    3) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ได้ทุนเรียนดี กีฬา และดนตรีให้ดาวน์โหลดเอกสารทุนเขียนข้อความบนสัญญาด้วยปากกา
       ตัวบรรจง และให้มาพร้อมผู้ปกครองในวันรายงานตัว (download)