งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปกติ ประเภทโควตา