งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2558


                                                    ประกาศ
    1. (ด่วน)ตรวจสอบรายชื่อในสาขาวิชาที่รายงานตัว หากไม่ตรงให้ดำเนินการเปลี่ยน
     ก่อนวันรายงานตัว

    2. รายงานตัวสำหรับนักเรียนที่สอบติด
    3. เปลี่ยนเอกและรายงานตัวสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ติด
    4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
    5.ประกาศรหัสผู้เข้าสอบ ภาค กศบป

        หลังจากกรอกข้อมูลรายงานตัว ให้พิมพ์และตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล ต้องอ่านออกทุกตัวอักษรหากมีข้อผิดพลาดสามารถปรึกษา คุณเทวา ขันติวงศ์ (โทร 087-9596071) และคุณจิระศักดิ์ สระสิงห์ (โทร 088-0485653)