งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2558


                                                    1. สถิติการสมัครแต่ละสาขาวิชา

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และโค้วต้า