งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2558


                                                    ประกาศ
    1. รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บป (เสาร์ – อาทิตย์) ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
    2. รายงานตัวสำหรับนักเรียนที่สอบติด
    3. เปลี่ยนเอกและรายงานตัวสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ติด

        หลังจากกรอกข้อมูลรายงานตัว ให้พิมพ์และตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล ต้องอ่านออกทุกตัวอักษรหากมีข้อผิดพลาดสามารถปรึกษา คุณเทวา ขันติวงศ์ (โทร 087-9596071) และคุณจิระศักดิ์ สระสิงห์ (โทร 088-0485653)