งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2558


                                                    1. สถิติการสมัครแต่ละสาขาวิชา

2. ประกาศรหัสผู้เข้าสอบ ภาคปกติ

3. ประกาศรหัสผู้เข้าสอบ ภาค กศบป