งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2559

  1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปกติ ประเภทโควตา