งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559