งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คลิ๊กที่นี่เพื่อรายงานตัว

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประเภทโควตา และประเภททุนความสามารถพิเศษ

  ประกาศแนบท้าย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ประกาศแนบท้าย การเปลี่ยนสาขาวิชา กรณีการสอบคัดเลือกไม่ผ่าน